Η φιλοσοφία και το πιστεύω μας είναι πως το “Κέντρο Γερμανικής Γλώσσας Λουτρακίου” δεν πρέπει να αποτελεί ένα ακόμη “κέντρο ξένων γλωσσών” αλλά μια υπεύθυνη, σύγχρονη και ολοκληρωμένη υπηρεσία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Η πολυετή μας πείρα, μάς έχει δείξει ότι η ολοκληρωμένη γνώση βασίζεται στην στοχευμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση. Για τον λόγο αυτό, τα τμήματά μας είναι αυστηρά ολιγομελή (3 έως 6 άτομα) και τα συνθέτουν μαθητές κοντινής ηλικίας, με κοινό επίπεδο γνώσεων ώστε να επιτυγχάνεται ομοιογένεια και ομαλή ροή εμπέδωσης της ύλης.